اظهارنظر انتقادی رئیسی درباره برنامه دولت برای مقابله با مشکل آب اصفهانبه گزارش همشهری آنلاین، رئیس جمهور در ابتدای سفر به استان اصفهان گفت: دولت برای حل مشکل آب اصفهان برنامه دارد، مطمئن هستیم با کمک مسئولان و مردم این مشکل حل می شود. استان اصفهان یک استان کشاورزی، گردشگری، صنعتی و احتمالاً قطب علم و فناوری است، همچنین استانی با نیروی انسانی کارآمد است. حل مشکل آب نیازمند نوعی حکمرانی است که همه در آن همکاری کنند و برای این امر بودجه اختصاص داده شده است.