استقرار عوامل مسلح در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنیبه گزارش همشهری آنلاین، سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، حراست حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی تنها به حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی واگذار شده است. نشان پلیس ملی. و فرمانده انتظامی شهرستان به دستور فرماندهی انتظامی و سردار رحیمی، گروهان واکنش سریع متشکل از افسران مجرب و آموزش دیده، نیروهای بسته در حرم حضرت عبدالعظیم تشکیل دادند و در حال حاضر اصلاً مأموران مسلح هستند. ورودی و خروجی، چه آشکار و چه مخفیانه.

همچنین برای تامین امنیت زائرین، ماموران در صحن، حرم، حرم و اطراف حرم به صورت قابل مشاهده و نامحسوس مشغول خدمت هستند.

فرمانده انتظامی شهرری ادامه داد: با توجه به جلساتی که با مسئولین مدیریت معبد و حفاظت فیزیکی و همچنین مسئولین آستان داشته ایم، در تلاش هستیم تا کلانتری یا کلانتری در داخل آستان مقدس راه اندازی کنیم. اگر سایتی برای این منظور اختصاص داده شود، فرمانده انتظامی شهرستان ری اقدام به تامین نیرو و تجهیزات خواهد کرد.

وی افزود: در مورد استقرار نیروی انتظامی در داخل حرم می توان با استقرار پلیس های متخصص اعم از آگاهی، اطلاع رسانی، فتا و مبارزه با مواد مخدر برای پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت اقدامات بیشتری انجام داد. اما در هر صورت تا زمانی که سازه فراهم نشود، نیروهای عملیاتی فعال به صورت شبانه روزی حضور دارند تا امنیت معبد و زائران عزیز را چه در داخل معبد و چه در محیط، مدارس اطراف، حتی قبل از تماس قطعنامه شورای امنیت توسط پلیس ری سیتی. داوطلبان در داخل و اطراف معبد مستقر بودند و افسران پلیس با نظارت اطلاعاتی در پاسگاه، ایستگاه و شعبه منتهی به معبد حضور فعال داشتند.