از تحریم‌ها عبور کرده‌ایم | تعلیمات آمریکایی ها برای چیست؟ | اگر از برنامه با آمریکایی‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌شود به معنی قطع ارتباط نیستهمشهری‌آنلاین _ فتانه احدی: مذاکرات برای توافقات و ادامه ادامه دارد، اما گفته از تب و تاب افتاده است، این روزها کمتر از وین یا مذاکرات خبری به گوش می‌رسد، گاهی هم از طرف آمریکایی خبرسازی مبنی بر توقف مذاکرات به گوش می‌رسد، اما امیرعبدالهیانی پیش خبر. از ارتباطات با واسطه ایران و آمریکا از سوی اروپا گفت که ادامه پیامی که لازم است بین دو طرف بدل می شود.

در همین زمینه، عباس‌زاده مشکینی این اتفاقات را در روال عادی مذاکرات می‌داند و معتقد است که ما برای رسیدن به توافق باید عجله کنیم. او تاکید می کند: این طرف غربی است که باید تکلیف را روشن کند، اما جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند امتیاز دهد و به دنبال رسیدن به توافقی است که خود حفظ شود.

متن کامل گفت وگوی همشهری آنلاین با محمود عباس‌زاده مشکینی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را بخوانید.

دلیل این همه چیز در مورد برجام چیست؟ تعلل آمریکا در تصمیم گیری جای خود را اما به نظر می‌رسد که هیچ خبر ندارد نمی‌شنویم و گویی هیچ خبر تازه‌ای نیفتاده و همه فقط منتظر یک تصمیم‌گیری هستند.آیا پشت پرده ماجرا هم اینگونه است؟

در برنامه ریزی، نیازهای آمریکایی ها و غربی ها به توافق بیشتر از ماست. ما کماکان در این گفتگوها دست بالا را داریم. ما در این کارزار دست‌پر هستیم و مشکلی از سوی ایرانی وجود ندارد.
در جلساتی که تا کنون برگزار می شود، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد موارد مشترک بیان شده و در مورد آنها به صورت شفاها به توافق رسیده و نظرات مشترک داریم. تنها در بحث رفع تحریم، ما مطالب و نظراتی داریم که باید به آنها توجه کرد.با توجه به اینکه این غربیها بودند که به خود عمل نکردند، بنابراین ما به دنبال این هستیم که تکلیف برخی از موضوعات روشن و استخوان لای زخم دیده شود. بار دیگر تجربه‌های مثل برجام تکرار شود.
ما به جد دنبال این هستیم تا چند مورد باقی مانده نیز در مورد آن که خواست ما تعیین شود، تکلیف شود. اما از طرف غربی در این زمینه حسن‌نیت نشان نمی‌دهد، به نظر ما آنها را بیشتر می‌داند.

الان در آمریکایی‌هاست به نظر من اگر در این امر به توافق جدید برسد، در چند ساعت هم می‌توان به توافق رسید اما آنها می‌توانند از ایران امتیاز بگیرند و دچار خطای محاسباتی شوند. ما هم امتیاز بیشتری نمی‌دهیم و می‌دهیم که موارد تحریم هم تکلیفش روشن شود.

همچنین برای ما هدف مورد بحث. با توجه به عهدشکن بودن غربی‌ها و پایبند نبودن به قول و قرارها، ما باید تضمین شده باشد.
نباید آمریکا یا یک کشور غربی خودسرانه بار دیگر در توافقاتش با بی توجهیات را نادیده بگیرد و از آن شانه خالی کند.

ما دنبال یک نتیجه خوب از این گفتگو هستیم، نتیجه‌ای که خودش را در عرصه اقتصاد و سیاست منفعت می‌کند، ما را تامین می‌کند. سریعتر انجام دهید اما اگر از نظر ما امتیاز بگیرید، ما کشور را فدای رفتار آنها نمی کنیم. توپ در میدان آنها و با حسن نیت می‌توانیم در عرض 3،4 ساعت هم به توافق برسیم، چه با توافق چه بی‌توافقی که می‌توانیم می‌دهیم که با توافق باشد.

ما هزینه سنگینی را به ما داده‌ایم ما اقتصاد را بدون در نظر گرفتن نتیجه تصمیم اداره خود ساخته‌ایم. ممنوعیت از تحریم ها عبور کرده ایم؛ هر چند با بالاترین، اما در مقابل عزت و استقلال داریم و کشور را بر روی بخش‌های داخلی ادارات می‌کنیم و سعی می‌کنیم یک به یک از زنجیرهای فشار تحریم کم کنیم. در نتیجه اگر غربی‌ها دنبال این امتیازگیری باشند جمهوری اسلامی ایران امتیاز نمی‌دهند.

آیا روابط ایران و عربستان و نزدیک شدن به توافقات احتمالی در مذاکرات دو جانبه ممکن است بر مذاکرات وین هم تاثیر بگذارد؟ و آیا این امکان وجود دارد که منطقه ای از عربستان سعودی سعی کند در مذاکرات و این هم مداخله داشته باشد یا اینکه وضعیت وضعیت را تغییر دهد و باعث تغییر رویه عربستان در مذکرت دوجانبه شود؟

در حوزه سیاست غالب مسائل کمابیش با هم ارتباط و تأثیر و تاثر، پدیده‌ها از هم جدایی‌ناپذیرند. جمهوری اسلامی ایران همیشه پیش قدم است که با تأثیرگذاری بر منطقه ارتباطش را عمق و ببخشد و آن را ارتقا دهد. در منطقه ای مثل عربستان و ترکیه چنین ویژگی هایی دارند. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند یک همبستگی و همپیمانی را در منطقه داشته باشد و اگر در این همبستگی و هم پیمانی همکاری داشته باشد، برخی از این کشورها به حیاط خلوت قدرتهای بیگانه نمی‌شوند و آنها را از منطقه برخواهند می‌سازد. به همین خاطر ما بدون توجه به برخی از آمادگی‌هایم تا ارتباط خود را با همسایگان ارتقا دهیم.
در مورد عربستان هم۵،۶ دوره از چند مورد از جمله عراق و عمان با ابتکاراتی برای بسترسازی در گفتگوها کمک کرده اند. امیدواریم با حسن نیت و جدیدت مقابل کشور ما می‌توانیم یک ارتباط عادی را با همسایگان خود به ویژه عربستان‌سعودی کنیم.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به برگ برنده‌ای که در مذاکرات وین دارد سعی می‌کند به گونه‌ای مدیریت کند تا این مداخله‌ها وفشارها نیانجامد. مجتمع این را داریم که خود مشکلات را حل کنیم هر چند اگر دیگران بخواهند کمک کنند، اما مشکل حل مشکل را داریم.

آقای امیر عبدالهیان چندی پیش اعلام کردند که پیام‌هایی از سوی اروپا بین ایران و آمریکا رادو بدل می‌کنند، اما مدتی است که در مورد توافقات در رسانه‌های مطرح نمی‌شود. نظر شما درباره این سکوت رسانه های چیست؟

با توجه به اینکه مادر گذشته در مذاکرات مستقیم آمریکایی‌ها به نتیجه نرسیدند و آنها زیرات خود را زدند، در نتیجه با توجه به اینکه آنها بدون داشتن ارتباط مستقیم سعی می‌کنند در قالب ۱+۴ مذاکرات را ادمه کنیم. بنابراین باید توجه داشته باشیم که این ارتباطات همچنان وجود دارد و اگر اطلاع رسانی شود نمی‌شود معنی آن را قطع کرد و ما امیدی به مذاکره داریم یا جریان گفتگوها وجود ندارد.
نتایج از کانالهای مطمئن و متفاوت پیام‌های دو کشور ردوبدل می‌شود.در واقع هنوز آن نتیجه‌ای که به آن می‌رسد، اتفاق نیفتاده است. حتما اگر موردی پیش بیاید و توافقی حاصل شود یا ما به نتیجه برسیم اطلاع رسانی خواهد شد که این حق مردم ایران است که در جریان امور قرار می گیرد.