از ایران میرود؟ | تنها ۴شهر ایران در وضعیت نارنجی عجیبی | افزایش چشمگیر شهرهای آبی!


به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس آخرین به روز رسانی ها، هفته گذشته وضعیت هیچ یک از شهرهای کشور نیست.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از 33 به چهار شهر کاهش یافت.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد نیز از ۳۲۱ به ۳۱۹ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۹۴ به ۱۲۵ شهر افزایش یافت.

امروز چهار شهر در وضعیت نارنجی، ۳۱۹ شهر زرد و ۱۲۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

به گزارش ایرنا، گزارشات گزارش روز گذشته(پنجشنبه) پس از مدت ها تک رقمی شد و به عدد هفت رسید.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، امروز(جمعه) تفسیر به عدد ۱۲ رسید و بار دیگر دو رقمی شد.

گزارش از ابتدای اسفند ۹۸ در کشور شایع شد و تا کنون ۱۴۱ هزار و ۱۵۷ نفر از هموطنان اثر بر این موضوع جان را از دست داده است.

واکسیناسیون سراسری نیز از 22 بهمن سال 1399 در کشور آغاز شد و تا 64 میلیون و 359 هزار و 564 نفر دُز اول، 57 میلیون و 592 هزار و 58 نفر دُز دوم و 27 میلیون و 105 هزار و 681 نفر، دُز سوم واکسن هستند. را تزریق کرده و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۵۷ هزار و ۸۲۵ دُز رسید.

از ایران میرود؟ | تنها ۴شهر ایران در وضعیت نارنجی عجیبی | افزایش چشمگیر شهرهای آبی!

از ایران میرود؟ | تنها ۴شهر ایران در وضعیت نارنجی عجیبی | افزایش چشمگیر شهرهای آبی!

از ایران میرود؟ | تنها ۴شهر ایران در وضعیت نارنجی عجیبی | افزایش چشمگیر شهرهای آبی!

از ایران میرود؟ | تنها ۴شهر ایران در وضعیت نارنجی عجیبی | افزایش چشمگیر شهرهای آبی!