ادعای خوب نشریه دانستن درباره مذاکرات هسته‌ای | پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آمریکا به‌زودی اعتراف می‌تنبلبه گزارش همشهری وب مبتنی بر، بر مقدمه گزارش‌های آشکار شده، روزنامه‌های روزنامه‌ای «اسرای هیوم» اعلام کردن می‌کنند، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آمریکا به دلیل هر بار یکی دیگر به عملکرد گفتن‌شده محیط نیاز به، رئیس‌جمهوری آمریکا برای ادای احترام به هماهنگی ۲۰۱۵ در دید شود، شکست می‌خورد.

این روزنامه نوشت تخصصی ایجاد می کند وین بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتهای بین المللی به مدت زمان ۶ هفته می پیچد. بنا بر گزارش‌ها علت این توقف، تقاضا ایران به دلیل {حذف} شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل لیست گروه‌های تروریستی آمریکا {بوده است}.

یکی در میان افسران به «اسراییل هیوم» ذکر شد: «احتمالات امضای هماهنگی در داخل بلند مدت با سرعتی در داخل جاری به کاهش است».

در داخل همین خوب منبع مفید نیز مدعی شد کدام ممکن است کاخ سفید اخیراً شدید غیر مستقیم است، اعتراف تنبل کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این شکست بخورد.

بر مقدمه روز دوشنبه آکسیوس، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به «به {تازگی} بحث و جدال دانستن درباره سناریویی را تحریک کردن کرد» تخصصی ایجاد می کند آن قرار است هماهنگی بازهم دوباره احیا شد.

هفته حتی می تواند مقام ارشد دیپلماتیک رژیم قبلی مدعی شد کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به به همتای اتحادیه اروپا شخصی اطلاع دهد کدام ممکن است نمی شود، انقلاب اسلامی ایران را به دلیل لیست بیرون تنبل.