اخبار مهم دولت برای کارمندان و بازنشستگان; احتمال افزایش حقوق بیشتر می شود اعلام میزان افزایش حقوقبه گزارش همشهری آنلاین، بابک اوقهی با اشاره به اهتمام رئیس جمهور برای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان، افزود: بر اساس پیشنهاد دولت، افزایش های جدید از اول سال اجرایی می شود. شهریور 1401 در صورت تصویب مجلس.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه 3000 امتیاز به کارکنانی که از قانون مدیریت دولتی تبعیت می کنند و معادل ریالی امتیازات مذکور به کارکنانی که از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان تبعیت می کنند تعلق می گیرد. مصوب 1370 و سایر احکام موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (12) تنها حکم قانون بودجه شماره مقرر در قانون کار) و (210) امتیاز برای هیئت علمی و قضات سرفصل دستمزدهای متناسب که به طور دائم در احکام استخدامی و قراردادی آنها گنجانده شده است.

معاون حقوقی و استانی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه درآمد حاصل از اجرای این افزایش قابل کسر از مستمری است، گفت: حقوق افراد متعلق به جزء (2) بند (الف) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کشور اعم از مستمری بگیران، متعهدین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با قوه مجریه مبلغ نه میلیون (9.000.000). ) ریال افزایش خواهد یافت.

عقی با تاکید بر اهمیت قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوانان افزود: در اجرای ماده (16) این قانون، حضانت فرزند و حقوق خانواده همه گروه های مزدبگیر متفاوت است و در سازمان های مذکور در ماده (29) قانون مزدبگیران متفاوت است. قانون برنامه ریزی توسعه پنج ساله ششم و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای افراد مجاز در قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و تحقیقات و بالاتر. موسسات آموزشی، قضات و بازنشستگان، مکلفان و ثبت نام کنندگان، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های حاکمیتی در صورت تصویب مجلس به ترتیب صد درصد (100%) و پنجاه درصد افزایش می یابد. ٪.

به گفته وی، بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، مستمری مشمولان پرداختی از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور 10 درصد (ره) کمیته امداد و سازمان های بهزیستی کشور است که درآمد آنها کاهش یافته است (1). ، (2) و (3) پنج درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه در یک سال گذشته به استقراض بانک مرکزی و چاپ پول روی نیاورده است، گفت: دولت از روش های تورمی برای تامین اعتبار این لایحه استفاده نخواهد کرد.