اخبار مهم برای مودیان چگونه به ارقام اقتصادی دست پیدا کنیم؟


به گزارش همشهری آنلاین، رحمت الله اکرمی در اطلاعیه ای به مدیران کل ناظر در امور مالی نیروی انتظامی تاکید کرد: از ابتدای مهرماه به تعداد مودیان جدید اقتصادی رسیدگی شود.

متن این بخشنامه از سوی خزانه داری کل کشور در خصوص الزام به استفاده از اعداد اقتصادی در فاکتورهای فروش قابل مشاهده است.

اخبار مهم برای مودیان چگونه به ارقام اقتصادی دست پیدا کنیم؟

لازم به ذکر است در مکاتبات سازمان مالیاتی با رضوان پور، رئیس اداره کل ناظر بر حساب های وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اعلام تخصیص شماره جدید اقتصادی به اقتصاد بهره برداران از ابتدا مهرماه امسال همانطور که اشاره کردید در اجرای مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون. در پایانه ها و سیستم مالیات دهندگان؛ این سازمان از ابتدای مهرماه امسال اعداد اقتصادی جدیدی را به مدیران اقتصادی اختصاص داده است. بر این اساس مودیان مالیاتی از ابتدای مهرماه باید شماره اقتصادی جدید خود و خریدار را در صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی قرارداد و سایر اسناد مشابه درج نمایند. .

الگوریتم شماره اقتصادی تخصیص یافته به مؤدی به شرح زیر است: شخص حقوقی، شناسه ملی 11 رقمی شخص حقوقی تعیین شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سند کشور – شخص حقیقی، شماره کشور شخص حقیقی به اضافه. سه رقم مالیات شناسه پرونده تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی – مشارکت مدنی شناسه مشارکت مدنی که از طرف سازمان به مرجع روابط مالیاتی کشور در این خصوص و رفع ابهامات حسابداران و سایر ذینفعان در سراسر کشور اختصاص می یابد. لطفا جهت اطلاع رسانی سفارش فرمایید

فعالان اقتصادی می توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، شماره های اقتصادی اختصاص داده شده به خود را مشاهده کنند.