احترام به قداست ادیان یکی از باورهای ماست غرب در تناقض استبه گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در حاشیه اجتماع عاشقان امام رضا (ع) که در دانشگاه تهران برگزار شد، ادامه داد: مسلمانان.

وی افزود: آنها افراد فقیری هستند که از محبت اهل بیت محروم مانده اند و آنچه دارند دغدغه شیطان است. برای اینکه به فیلم توهین به عنکبوت مقدس و قصد تجاوز به حریم و حرمت حریم مطهر رضوی علاقه نشان دهند، گوشه کوچکی از واکنش مردم ایران به آنها در این تجمع کاملاً مشخص است.

شهردار تهران با بیان اینکه محبت امام رضا(ع) قلب همه مردم ایران را پر کرده است و این عشق و علاقه ادامه خواهد داشت، ادامه داد: حضور و استقبال مردم در زندگی این اجتماع افتخار بزرگی است. البته ما با توجه به شناختی که از عزیزان و مردم تهران داریم این حضور را پیش بینی کردیم. اهانت به ساحت مقدس امام رضا (ع) بی پاسخ نخواهد ماند و سوق دادن مردم عزیز تهران به حضور در این اجتماع نشان داده است که تا ابد دوستدار اهل بیت خواهند بود.

او گفت: «غرب پارادوکس‌های زیادی دارد.

شهردار تهران با بیان اینکه توصیه می کنیم به اعتقادات مردم احترام گذاشته و به مقدسات مردم و مسلمانان نروید چرا که پاسخ این توهین منزوی کردن است، قویاً تاکید کرد: ملت ایران همیشه احترام گذاشته است. مقدس. از ادیان و این یکی از اعتقادات ماست. این در حالی است که به نام آزادی کاذب به مقدسات مسلمانان می آزارند.

منبع: شهر