اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها را در دانشگاه تهران برپا کردبه گزارش همشهری آنلاین، تجمع مردمی در اعتراض به اهانت به پیامبر(ص) و امام هشتم(ع) روز جمعه در دانشگاه تهران برگزار می شود.
مراسم با عنوان «جامعه بزرگ قدردانی» ساعت 17:30 با حضور گسترده مردم و هیئت های مذهبی در تهران برگزار می شود.