آقامیری: رابطه مالکان و مستأجران ارباب و رعیتی شده است| افزایش تعداد مستأجران تهران نسبت به مالکانبه گزارش همشهری آنلاین، محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با بیان این که چندی پیش بازدید از مراکز ساماندهی معتادان متجاهر زیرمجموعه قرارگاه اجتماعی داشتیم، گفت: پیش بینی قرارگاه این بود که ۲۰ تا 22 هزار نفر در معرض آسیب در تهران وجود دارند که فعلا 7 هزارنفر از آنها جمع آوری شده اند و تا جمع آوری 200 هزار نفر از جمعیت زیادی باقی مانده است، از مدیریت شهری می‌خواهیم که این راه را ادامه دهند.

آقامیری با بیان این که آمار آمار سال ۱۴ تعداد مستاجران در تهران به بیش از ۵۰ درصد رسیده و از تعداد مالکان پیشی گرفته شده است، اظهار کرد: آمار ۰۰۰۰ دلاری، ۶۰ درصد از درآمد مردم صرفاً می‌شود و این در حالی است که در آذرماه است. گذشته هزینه اجاره ۵۰ درصد و در اسفندماه سال گذشته هزینه مسکن ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاري آريا، گفته شده او«نمي‌توانست در حال حاضر وضعيت‌باب رعيتي مستاجران و مالکان بين‌المللي شکل گرفته باشد و هر عدد و رقمي باشد که مي‌خواهند بدون توجه به وضعيت مستاجران اعلام مي‌کنند. مشاور نظارتی بر این موضوع نمی‌شود و می‌بینیم که یک مشاور املاک در منطقه یک ارزیابی می‌کند و حتی ارزیابی‌ها را تعیین می‌کند، این در حالی است که مشاوران مشاور املاک با مشاوران مشاوران همراه با مشاوران مشاور قضایی به راحتی می‌توانند در هر محل ارزیابی کنند.»

رژیم لاغری سریع